Copyright si Disclaimer

Drepturi de autor si exonerare de raspundere

Produsele, serviciile si opiniile descrise in acest site sunt valabile numai pentru "Alin Recomanda" (Alin Bagoly) si sunt proprietatea blogului in exclusivitate. De asemenea Alin Bagoly detine toate drepturile de proprietate intelectuala (inclusiv asupra bazei de date) privind marcile comerciale, marcile de servicii, logo-urile si toate celelalte materiale prezentate pe acest site.

"Alin Recomanda" (Alin Bagoly) depune toate eforturile pentru a prezenta cat mai clar si concis toate informatiile din acest site. Cu toate acestea Alin Bagoly (titularul marcii) nu poate fi legal responsabil sub nici o circumstanta pentru inadvertenta ori descriere eronata a informatiilor prezentate in acest site. Pentru a afla informatii detaliate asupra serviciilor si produselor promovate pe acest site puteti contacta personal titularul (Alin Bagoly) la numarul de telefon sau adresa de e-mail pe pagina de contact!

Este interzisa reproducerea, distribuirea sau publicarea sub orice forma a continului materialelor przentate in acest site, de catre orice persoana, fizica sau juridica, fara acordul scris prealabil al Alin Bagoly.

Orice incalcare a paragrafului de mai sus este pedepsita conform legii nr.8/1996 cu modificarile si completarile ulterioare privind dreptul de autor si drepturile conexe.

"Dreptul de autor asupra unei opere literare, artistice sau stiintifice, precum si asupra altor opere de creatie intelectuala este recunoscut si garantat in conditiile prezentei legi. Acest drept este legat de persoana autorului si comporta atribute de ordin moral si patrimonial.
Opera de creatie intelectuala este recunoscuta si protejata, independent de aducerea la cunostinta publica, prin simplul fapt al realizarii ei, chiar neterminata.
Recunoasterea drepturilor prevazute in prezenta lege nu prejudiciaza si nu exclude protectia acordata prin alte dispozitii legale."


Orice incercare de orice natura de modificare a imaginii si informatiilor din prezentul site, cu exceptia detinatorului sau legal - Alin Bagoly, da dreptul unilateral si neechivoc ca Alin Bagoly sa faca uz de toate prerogativele sale de a se adresa instantelor legal competente pentru sanctionarea acestui fapt!

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu

Comentează-mă!